Práve sa nachádzate: Úvod > O nakupovaní > Ochrana osobných údajov

 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach www.gamersgear.cz, alebo zmeny priamo v profile každého registrovaného zákazníka

AKÉ DÁTA ZHROMAŽĎUJEME A PREČO?

Společnost Topgaming s.r.o., zhromažduje iba tie dáta, ktoré potrebuje pre úspešnú realizáciu obchodných prípadov: meno a priezvisko, fakturáčnú a dodaciu adresu, email, poprípade telefónne číslo, v prípade organizácie potom tiež názov firmy, kontaktú osobu, IČO a DIČ.

AKO SÚ DÁTA ZABEZPEČENÉ PROTI ZNEUŽITIU?

Všetky dáta sú zhromaždované a ukladané na serveroch, ktoré sú umiestnené v zabezpečenom objekte, to sa týka taktiež všetkých dátových záloh. K údajom majú prístup len na to určení pracovnící, ktorí sú oboznámení so zákonom O obchrane osobných údajov. Všetky údaje sú chránené taktiež proti prípadným elektronickým útokom - HW firewall, SW zabezpečenie priamo na serveroch.

AKO JE MOŽNÉ DÁTA UPRAVIŤ, POPRÍPADE ÚPLNE ZMAZAŤ?

Spoločnosť Topgaming s.r.o., zhromažduje iba osobné dáta tých uživateľov, ktorý sú na eshope www.gamersgear.cz registrovaný. Kontrolu týchto dát je možno previesť po prihlásení v hlavnom menu, odkaz “pravé horné menu >> Vás e-mail”. V prípade, že ste nezrealizovali žiadny obchod, je možno celý účet zmazať, stačí zaslať žiadosť emailom na adresu marketing@gamersgear.cz alebo tak môžete vykonať priamo vo Vašom profile na stránkach eshopu. V prípade, že už nejaký obchod prebehol, je možnosť zmazať iba kontaktné údaje, ostatné dáta musia byť podľa zákona zachované pre daňové účely a pre prípadné kontrólne úkony štátnej správy.

DOPRAVA ZDARMA

Prečo platit za dopravu, keď to nie je nnutné? Dobravu objednávok v hodnote 10.200 Kč a viac u nás máte zdarma.

Viac informácií

POTREBUJETE PORADIŤ?

V prípade že si neviete radi, skúste si prečítať najčastejšie riešenia Vašich problémov alebo sa obrátte na naše služby zákazníkom.

Viac informácií

BEZ SKRYTÍCH POPLATKOV

Jednáme s Vami na rovinu. Preto ceny, ktoré uvádzame na našom e-shope sú konečné. Neplatíte balné, a už vôbec neplatíte za platbu kartou.